Zwolse Binnenweg 5, 7315 CA Apeldoorn
Telefoon: 055 521 26 46

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 08:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30

Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV is de handelsnaam voor Tandprothetische Praktijk De Parken BV.

Algemene voorwaarden
Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV is aangesloten en lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Al onze diensten worden uitgevoerd conform de door hun opgestelde Algemene Leverings- Betalingsvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden hier bekijken in PDF formaat.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tandprothetische Praktijk van de Heg/Van Woudenberg BV

(handelsnaam van Tandprothetische Praktijk De Parken BV)


Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke
Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV
Zwolse Binnenweg 5
7315 CA Apeldoorn
KVK-nummer: 08040267

Privacybeleid

Wij, als Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV. en door gebruik te maken van de diensten die Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV.  aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, geboortedatum en verzekeringsnummer.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en het uitvoeren van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers, cliënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV.in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV . je persoonsgegevens waaronder je naam, je telefoonnummer, je woonplaats en je e-mailadres. Alle gegevens worden opgeslagen die Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV. middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens.  Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen metTandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV, dit kan via rvandeheg@interestate.nl. of schriftelijk per post.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Tandprothetische Praktijk Van de Heg/Van Woudenberg BV  heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.